Vipera ammodytes ammodytes -Barbara Streisand - Graeme Skinner